ANBI anbilogo
Wij hebben december 2018 de ANBI-status verkregen. De ANBI status houdt in dat u de bijdragen en giften aan onze stichting kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Onderstaande gegevens publiceren wij mede met het oog op de ANBI status van onze stichting.


STAND VAN ZAKEN 2020

Stichting bestuur

Begin 2018 is de stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe opgericht, mede om de groeiende belangstelling voor de koffieconcerten een goed kader te geven. Het bestuur bestaat uit:
Joop van der Walvoorzitter
Bernice Meestersecretaris
Jaap Meijerpenningmeester

De bestuursleden en de leden van de werkgroep ontvangen van onze stichting geen beloning voor hun werkzaamheden.
Indien nodig worden de onkosten die zij maken door de stichting vergoed.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Contactadres Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe
Correspondentieadres: Zomerhof 5, 8131 TA Wijhe, tel. 06 515 503 47.
KvK: 7059 3213 RSIN 85.83.86.574.

Onze doelstellingen:

  • bevorderen van het waardig gebruik van de Nicolaaskerk Wijhe voor meer culturele activiteiten naast de kerkdiensten
  • bijdragen aan voorzieningen in het gebouw die het culturele gebruik aantrekkelijk maken
  • bevorderen van laagdrempelige toegang tot de activiteiten in het gebouw
  • bijdragen aan de instandhouding van het gebouw


Beleidsplan 2020 en 2021 Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe.

Plannen voor 2020 Wij willen de maandelijkse koffieconcerten ook in 2020 op de 1e zondag van de maand blijven organiseren. De werkgroep koffieconcerten programmeert hiervoor (jonge) musici die zich kwalitatief onderscheiden. Veelal dragen enthousiaste Vrienden hiervoor suggesties aan.
Naast de maandelijkse koffieconcerten willen we eenmaal per halfjaar een avondconcert organiseren. Ook literaire bijeenkomsten passen in ons programma.
Daarnaast staan we open voor andere culturele activiteiten in de kerk als daaraan behoefte blijkt te bestaan.

Plannen voor 2021 Gedurende het jaar 2020 werd de wereld geconfronteerd met het Coronavirus. Vanaf maart 2020 kwamen onze koffieconcerten te vervallen. Pas in september konden we weer een voorzichtige start maken.
Het ziet ernaar uit dat we ook in de eerste helft van 2021 met vele beperkingen rekening moeten houden. Toch proberen we waar mogelijk onze Vrienden en andere belangstellenden nog muzikale belevenissen te bieden.
In 2021 is het 200 jaar geleden dat het Quelhorst orgel aan de kerk werd geschonken. We willen dit vieren met een orgeljaar dat loopt van juni 2021 tot mei 2022. Samen met de organisten en de Vrienden wordt een programma ontwikkeld waarin het orgel centraal staat.
Zodra dat weer mogelijk is hopen we ook nog weer literaire bijeenkomsten te kunnen organiseren.

Het bestuur

Overzichten

ANDERE SITES
www.pknwijhe.nl