ANBI anbilogo
Wij hebben december 2018 de ANBI-status verkregen. De ANBI status houdt in dat u de bijdragen en giften aan onze stichting kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Onderstaande gegevens publiceren wij mede met het oog op de ANBI status van onze stichting.


STAND VAN ZAKEN 2019

Stichting bestuur

Begin 2018 is de stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe opgericht, mede om de groeiende belangstelling voor de koffieconcerten een goed kader te geven. Het bestuur bestaat uit:
Joop van der Walvoorzitter
Bernice Meestersecretaris
Jaap Meijerpenningmeester


De bestuursleden en de leden van de werkgroep ontvangen van onze stichting geen beloning voor hun werkzaamheden.
Indien nodig worden de onkosten die zij maken door de stichting vergoed.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Contactadres Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe
Correspondentieadres: Zomerhof 5, 8131 TA Wijhe, tel. 06 515 503 47.
KvK: 7059 3213 RSIN 85.83.86.574.
IBAN: NL85RABO 0328 5198 71

Onze doelstellingen:

  • bevorderen van het waardig gebruik van de Nicolaaskerk Wijhe voor meer culturele activiteiten naast de kerkdiensten
  • bijdragen aan voorzieningen in het gebouw die het culturele gebruik aantrekkelijk maken
  • bevorderen van laagdrempelige toegang tot de activiteiten in het gebouw
  • bijdragen aan de instandhouding van het gebouw


Beleidsplan 2019

Wij zullen de maandelijkse koffieconcerten ook in 2019 op de 1e zondag van de maand blijven organiseren. De werkgroep koffieconcerten programmeert hiervoor (jonge) musici die zich kwalitatief onderscheiden. Veelal dragen enthousiaste Vrienden hiervoor suggesties aan.

Na de geslaagde literaire middag in december volgt op 17 maart 2019 een tweede middag, nu met dichter Levi Weemoedt. We hebben het voornemen om samen met Primera Schippers 3x per jaar een literaire middag in de kerk te organiseren.

Naast de maandelijkse koffieconcerten willen we zo mogelijk 1 maal per halfjaar een avondconcert organiseren. Daarnaast staan we open voor andere culturele activiteiten in de kerk als daaraan behoefte blijkt te bestaan.

We hebben inmiddels een vleugel op proef in de kerk kunnen plaatsen. We hopen deze vleugel in samenwerking met het kerkbestuur te kunnen aanschaffen. De inzamelingsactie wordt daartoe voortgezet. Ook proberen we nog meer subsidiebronnen aan te boren, naast de toezeggingen die we van de Rabobank en van de gemeente Olst-Wijhe al hebben gekregen.

Het aantal "Vrienden" is eind 2018 gegroeid naar ruim 60, waarvan 2 bedrijven en 1 vereniging. We streven ernaar om in 2019 het aantal Vrienden uit te breiden tot tenminste 100.

Overzichten

ANDERE SITES
www.pknwijhe.nl