ANBI
anbilogo Wij hebben december 2018 de Culturele ANBI-status verkregen. Deze speciale ANBI status houdt in dat u de bijdragen en giften aan onze stichting extra kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ons banknummer vindt u onderaan deze bladzijde
Onderstaande gegevens publiceren wij mede met het oog op de ANBI status van onze stichting.


VERSLAGLEGGING 2018

In 2017 werd gestart met het organiseren van koffieconcerten op de 1e zondag van de maand. In dat jaar werden in het totaal 6 koffieconcerten gehouden. Ook in 2018 werden de koffieconcerten met regelmaat georganiseerd.

Koffieconcerten in de Nicolaaskerk van Wijhe in 2018:

De totale opbrengst van de collecten bij deze 10 concerten was € 4.085,25 Hiervan werd ruim 2/3 deel aan de musici gegeven. koffieconcerten2018
De rest is voor de organisatiekosten en een deel is bestemd voor de vleugelactie.

Op 27 oktober 2018 werd voor het eerst een avondconcert georganiseerd. Hier trad het strijkorkest Libero uit Zwolle op voor ruim 100 belangstellenden. Muzikaal een hoogtepunt, wat de verhouding kosten/opbrengsten betreft minder geslaagd.

Op 9 december organiseerden wij in samenwerking met boekhandel Primera-Schippers een literaire middag in de kerk, waar Frank Westerman zijn recente boeken besprek. Met 80 belangstellenden was dit een goed begin van een nieuwe traditie.

In 2018 is een intensieve actie gestart om geld in te zamelen voor de aanschaf van een vleugel in de kerk. De huidige piano heeft niet de kwaliteit die voor onze concerten nodig is.

exploitatierekening

Exploitatie 2018
De exploitatierekening over 2018 en de balans per 31-12-2018 staan hiernaast vermeld.

Overzichten

ANDERE SITES
www.pknwijhe.nl